Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Производителите и собствениците на търговски марки разчитат, че персоналът на търговците на дребно и на местните търговци ще пуска на пазара и ще продава потребителските стоки в съответствие с разпоредбите в световен мащаб и с договорените на местно ниво процедури.

Проверка на магазин за продажби на дребно или одит на местно представителство на фирма, извършени от SGS, може да установи каквито и да било недостатъци в спазването на тези разпоредби.

Като работят в тясно сътрудничество с вас, за да създадат програма за проверка на магазини за търговия на дребно, нашите специално обучени експерти ще разработят одит, който да отговаря на вашите специфични изисквания. Потребителските стоки, които могат да бъдат проверени, включват играчки, електрически и електронни продукти и козметика. Одитите са особено важни за продукти със срок на годност за консумация, като например храни и напитки.

За производителите на автомобили, чиято мрежа от дилъри представлява лицето на търговската марка, ние предлагаме услугите на специалисти по автомобилите, които създават специални одити за отрасъла.

Нашият одит ще включва провеждане на подбор и преглед на мястото за продажба на дребно, включително и на показателите за продажба (но не само):

 • Представяне на единица стока за продажба
  • Външен вид на опаковката
  • Етикетиране
  • Количество стока на рафта
  • Пакети от промоционални стоки, предлагани в момента
  • Средно време за престояване на продукта на рафта
  • Срокове на реализация

 • Разполагане на стоката за продажба 
  • Къде се намира на рафта?
  • Къде се намира магазина?
  • Дали рекламните и търговските материали са поставени на видно място

 • Стандартни цени и конкурентни цени

Ако е необходимо, ние можем да разширим сферата на одит на магазина за продажба на дребно, за да надминете конкурентите. За да ви осигурим най-точна представа за продажбите в магазина и маркетинга във всеки регион, ние можем също така да прегледаме продуктите и магазините за продажба на дребно на конкурентите.

Нашият подход за проверки на магазини за продажба на дребно е прозрачен и логичен, затова ние сме идеалният независим партньор, който ще ви помогне да защитите вашите търговски марки. Ние разполагаме с глобална мрежа от квалифицирани и опитни одитори, които ще споделят с вас местните знания и опит.

Научете как одитите на магазини за продажба на дребно и одитите на мрежи от дилъри, предлагани от SGS, могат да помогнат на вашата фирма.