Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS притежава над 130-годишен опит и предлага най-широката гама от услуги за тестване на продукти на клиенти в цял свят.

Нашата международна мрежа от съоръжения за тестване, в която работи експертен и опитен персонал, може да улесни придвижването на вашия продукт до пазара.

Нашите рентабилни услуги за тестване ще ви помогнат да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара, както и да демонстрирате качеството и безопасността на вашия(те) продукт(и). Нашите услуги за тестване включват, но не се ограничават до:

 • Физични и механични тестове
 • Химични (например летливи органични съединения - VOC) тестове
 • Тестове на материалите
 • Тестове при контакт с храни
 • Тестове за запалимост
 • Тестове на характеристиките
 • Микробиология или микробиологични тестове
 • Тестове за електрическа безопасност
 • Тестове за електромагнитна съвместимост (ЕМС)
 • Тестове за безопасност на околната среда

SGS предлага широка гама услуги, свързани с тестване, за канцеларски и офис материали, за да помогне на клиентите да постигнат съответствие с международни и национални стандарти и наредби. Тестваните продукти включват, но не се ограничават до:

 • Инструменти за писане: химикали, моливи, маркери
 • Хартия за печат и писане: копирна, многофункционална хартия и тетрадки
 • Артикули за подшиване
 • Аксесоари: лента и гуми

В областта на аксесоарите за писане, нашите тестове включват тестове за устойчивост (издръжливост на счупване и падане), тестове в работни условия (стандартизирани тестове за писане и тестове за изсъхване), тестове за безопасност (безопасност на капачката на химикала, токсичност на мастилото и тестове съгласно стандартите за играчки).

Нашите ескперти могат, в сътрудничество с Вашите служители, да подготвят специална програма за тестване, която да отговаря на Вашите специфични нужди. Позволете на услугите, свързани с тестване, на SGS да осигурят на Вашите продукти конкурентоспособността, необходима за различните пазари по света.