Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ако получите сертифициране на продуктова безопасност от SGS, Вие лесно ще можете да изпълните изискванията на която и да е марка за безопасност по света.

Като акредитиран орган за сертификация, SGS оперира една от най-големите мрежи за тестване и сертификация на безопасност и електромагнитна съвместимост. За да можете да продавате Вашите електрически и електронни продукти където и да е по света, трябва да докажете, че те отговарят на стандартите за безопасност и изискванията на пазара, в който ще се предлагат.

Освен нашата собствена система за сертифициране на продуктова безопасност, ние можем да осигурим съответствие на продуктите Ви и с изискванията на марките FCC USA, CCC, VCCI и CE и много други. В SGS притежаваме експертизата и апаратурата за изпитване необходими, за да се сдобиете с достъп до най-широката гама от международни и регионални марки за електрическа безопасност.

Успешните кандидати за Сертификация на продуктова безопасност към SGS могат да кандидатстват и за Марка за продуктова безопасност на SGS. Тази марка Ви дава възможност да докажете, че Вашия продукт удовлетворява всички изисквания за продуктова безопасност приложими за Вашия целевия пазар. В случай че получите марката за продуктова безопасност на SGS, ние ще осъществяваме годишна проверка на продукта Ви и инспекция на фабриката Ви. Марката обикновено е валидна за период от пет години и представлява отличен маркетинг инструмент за Вашата компания и продукт.

Ние притежаваме глобална мрежа от лаборатории за изпитване и технически експерти и можем да осъществим тестове, които гарантират, че изпълнявате изискванията на следните международни и регионални марки за продуктова безопасност:

Международни марки

 • Марка за безопасност на SGS
 • ЕМС марка на SGS
 • IECEE/CB Схема

Регионални марки

Северна и Южна Америка

 • SGS USTC марка
 • FCC САЩ
 • INMETRO Бразилия

Азия:

 • CCC Китай
 • RoHS Китай
 • Тайванска BSMI марка
 • RoHS Корея
 • Корейска eK марка
 • Корейска MIC марка

Тихоокеански страни:

 • Регулация в Хонг Конг за Електрическите Продукти (и безопасността им)
 • C-Tick и Безопасност на Електрически Продукти в Австралия/Нова Зеландия
 • Японска VCCI марка
 • Японска PSE марка

Европа:

 • Директива за CE маркировката
 • RoHS
 • ENEC
 • HAR
 • Немска GS марка от SGS
 • Fimko марка от SGS и Скандинавска cертификация
 • SGS CEBEC mарка
 • PoHS Норвегия
 • Немска марка Bauart Geprüft от SGS 

Тестовете на SGS спрямо марките за безопасност в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Тиоокеания Ви предлагат достъп до всички пазари по света. Открийте как нашата сертификация за безопасност при електрически продукти може да помогне на бизнеса Ви.