Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Една организация може да има няколко роли в рамките на REACH и задълженията й могат да варират много в зависимост от няколко фактора.

Ние в SGS разбираме сложността на изискванията от регулацията REACH. Ние можем да извършим анализ на въздействието по REACH за Вашия бизнес и да Ви предложим прагматични решения, за да Ви помогнем да разберете задълженията си и да постигнете съответствие.

Съдържанието на задълженията Ви по REACH зависи от фактори като ролята Ви във веригата на доставки, независимо дали произвеждате и/или използвате химически субстанции, техния произход и свойствата на продуктите, които организацията Ви закупува, произвежда или продава. Нашата цел е да помогнем на организацията Ви да определи ролята си посредством REACH анализ, да идентифицира ключови приоритети, върху които да се фокусира преди всяка фаза от процеса по осигуряване на съответствие и да достави тези услуги рентабилно.

Разберете какво значение има REACH за Вас

SGS ще направи първоначална оценка, за да определи как Вашата компания и субстанциите или продуктите Ви са засегнати. Това включва: 

  • Провеждане на инвентаризация на химичните вещества
  • Извършване на анализ на веригата на доставки
  • Извършване на анализ на празнотите в данните
  • Извършване на оценка на задълженията ви
  • Оценяване на вашата роля в рамките на REACH
  • Преглеждане и ревизиране на класификацията и етикетирането
  • Подготвяне на подробен план за действие

Защо да изберете SGS?

Нашият опит в рамките на REACH, в съчетание с консултантските услуги и познаването на различните пазари, ни правят идеалния партньор за постигането на съответствие. Научете повече за това как SGS може да Ви помогне да разберете значението на REACH за Вашата организация.