Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Оценките на риска, свързани с продуктите, не са задължителни в много държави по света (с видимо изключение на оценките за играчки в САЩ и ЕС).

SGS обаче осъзнава, че с някои изключения представянето на продуктите на пазара може да е рисковано и предприятията поемат риска от връщането на продуктите и и изземането на некачествена продукция обратно, нанасяне на вреда върху цялостта на търговската марка или дори по-лошо - съдебен спор, ако клиентите са изложени на риск.

Нашите услуги за оценка на риска, свързани с продуктите, определят потенциалните рискове и предоставят решения на възможно най-ранен етап от жизнения цикъл на продукта - в идеалния случай по време на предпроектния етап, за да може да се предприемат съответните действия и да се предотврати задържането на продуктите по време на производство или изземането им, след като са пуснати на пазара.

Ние предлагаме комплект техническа документация за целостта на структурния продукт, който може да се приложи за всички потребителски стоки - от играчките до колите, за да се гарантира, че придвижването на продуктите към пазара ще премине възможно най-безопасно и гладко. Благодарение на международния опит и местни познания ние направляваме клиентите си през неясните зони на законодателните актове, които може да не задължителни, но са препоръчителни и им предлагаме широка гама от консултантски услуги и услуги за тестване, включващи:

  • Управление на качеството и безопасността, за да помогнем с документите за качество и безопасност, обучението и комисиите.
  • Анализ на дизайна на риска, за да се определят рисковете за продукта
  • Производствен контрол, за да се гарантира, че безопасността и качеството се спазват по време на произвоството

Оценките за риска на SGS, свързани с продуктите, ви дават възможност да правите промени в продуктовия дизайн преди да инвестирате време и средства в производството на стоки. Предоставени от световно известни консултанти с опит в работата с предприятия от различен мащаб, оценките на риска ви позволяват да увеличите шансовете за търговски успех на продуктите си още от самото начало.

SGS може да извърши оценки на дизайна, осъществимостта на производството и оценка на риска на Вашите стоки за спорт и отдих (включително велосипеди, фитнес оборудване, топки, шлемове, трамплини, ролери, кънки, гимнастическо и волейболно оборудване, и т.н.).