Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Социалните одити, извършвани от SGS, измерват ефективността на организацията ви спрямо редица фактори, които ви помагат да отговорите на очакванията на клиентите и потребителите.

Все по-често бизнес клиентите и потребителите правят разлика между марките и вземат своите решения за покупка въз основа на „етични“ фактори. Те обхващат подхода на организацията към: корпоративната социална отговорност (КСО), социалното съгласие и кодекса за поведение; етичната търговия; човешките права; трудовите разпоредби, включително относно здравето и безопасността; и отговорни производствени практики. 

Използвайки нашата мрежа от висококвалифицирани и опитни експерти, SGS може да измерва вашите резултати спрямо тези фактори чрез редица социални одити:

  • Социална отговорност: ISO 26000 е документ за насоки, а не стандарт за одитиране, който очертава най-добрите практики в областта на социалната отговорност и позволява на организациите да измерват резултатите от гледна точка на устойчивото развитие, здравето и благосъстоянието на обществото и законовото съответствие.
  • amfori БИСС: amfori БИСС е водеща система за управление на веригата на доставка, която помага на компаниите да постигнат социалното съгласие и подобрения в заводите и стопанствата, както и в техните вериги на доставка по света.
  • Кодекс на поведение: SGS предоставя на организациите независими и безпристрастни одиторски услуги, които могат да бъдат съобразени с местното законодателство, международните норми или кодексите на клиентите.
  • Инициатива за търговска етика (ETI): Представяйки най-добрите етични практики, тристранният базов кодекс на ETI бе приет от неговите членове, както и от други фирми и търговци на дребно.
  • Инициатива социална кауза (ICS): Френската федерация на търговците на дребно (FCD) създаде схемата ICS, за да насърчи доставчиците да зачитат универсалните човешки права, както и местното трудово законодателство.
  • Одит на етичната търговия на членовете на SEDEX (SMETA): SEDEX помага на организациите да управляват данни за трудовите практики, здравето и безопасността, околната среда и бизнес етиката в рамките на тяхната верига на доставка. SMETA обхваща принципите на основния кодекс на ETI и освен това прави преглед на изпълнението на правата на човека, поземлените права, отговорните практики за наемане на работа, правото на работа на работниците мигранти, прилагането на системите за управление и реализацията на подизпълнителска дейност и надомна работа.
  • Организация за световно отговорно акредитирано производство (WRAP): WRAP е независима организация с нестопанска цел, занимаваща се с популяризиране и сертифициране на законосъобразно, хуманно и етично производство в цял свят.

Отраслови кодекси

Все по-често отрасловите органи си сътрудничат за разработване на кодекси за поведение, насочени конкретно към известни проблеми в съответните сектори. Програмата ICTI Care за индустрията, свързана с производство на играчки, Гражданската коалиция за електронна индустрия (EICC) и сертифицирането на Отговорния съвет по бижутата,  са само няколко такива програми, с които SGS работи.

Свържете се с SGS, за да откриете как можем да измерим ефективността ви спрямо редица фактори на социален одит.