Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS притежава над 130-годишен опит и предлага най-широката гама от услуги за тестване на продукти на клиенти в цял свят.

Нашата международна мрежа от съоръжения за тестване, в която работи експертен и опитен персонал, може да улесни придвижването на вашия продукт до пазара.

Нашите рентабилни услуги за тестване ще ви помогнат да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара, както и да демонстрирате качеството и безопасността на вашия(те) продукт(и). Нашите услуги за тестване включват, но не се ограничават до:

  • Физични и механични тестове
  • Химични (например летливи органични съединения - VOC) тестове
  • Тестове на материалите
  • Тестове при контакт с храни
  • Тестове за запалимост
  • Тестове на характеристиките
  • Микробиология или микробиологични тестове
  • Тестове за електрическа безопасност
  • Тестове за електромагнитна съвместимост (ЕМС)
  • Тестове за безопасност на околната среда

SGS предлага цялостно физическо и химическо тестване на оборудване за самостоятелна изработка, инструменти и хардуер. Тo гарантира съответствие с настоящите стандарти и наредби, включително, но без ограничения до Летливите органични съединения (ЛОС), ограничаване на използването на опасни вещества (RoHS), REACH и Калифорнийско становище 65 (California Proposition 65). Електрическите тестове оценяват захранвани от акумулатори и свързани с шнур продукти и компоненти според всички приложими директиви.

Благодарение на своята международна репутация на фирма, предлагаща свързани с тестване услуги от световна величина на клиенти в сферата на оборудването за самостоятелна изработка, инструментите и хардуера от целия свят, SGS е идеалният партньор за всички Ваши нужди, свързани с тестване.