Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Производството на екстериорни автомобилни принадлежности включва широка гама от материали. SGS може да гарантира съответствието на тези материали със спецификациите на производителя на оригиналното оборудване (ПОО) и със съответните международни стандарти.

Нашите специалисти от автомобилната индустрия са оборудвани, така че да провеждат широка гама от механични тестове, химични тестове и тестове за сертификация на продуктите върху материали, използвани при производството на екстериорни принадлежности. Освен това предлагаме услуги по одобрение на Е-маркировка за гарантиране на съответствие със законодателството, приложимо в страните извън ЕС.

Ние можем да осигурим всички необходими данни от изпитванията в подкрепа на пускането в продажба на Вашите продукти, за да намалим срока, за който те достигат до пазара, и да им придадем емблематичното качество, предлагано от SGS.