Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS по одобрение на Е-маркировка ви помагат да съблюдавате международните разпоредби за типово одобрение на превозни средства, издадени от Икономическата комисия за Европа (ИКЕ).

ИКЕ е част от Организацията на обединените нации, с членове от Европейския съюз (ЕС) и други страни. Следователно, ако възнамерявате да продавате вашите превозни средства или части за превозни средства на пазарите на страна-членка на ИКЕ, съответствието на Е-маркировката и типовото одобрение в ЕС са много важни.

Ние можем да оценяваме превозни средства, системи и компоненти от ваше име и да изготвим доклади за тестове, които са ви необходими, за да кандидатствате за одобрения. Също така, ние издаваме сертификати за типово одобрение, за да удостоверим, че вашите продукти са в пълно съответствие със съответните стандарти и разпоредби.

Ние сме определени за над 200 национални и международни тестови процедури, включително:

  • рамковата директива на ЕК 2007/46/ЕС за
    • превозни средства клас М (пътнически автомобили, автобуси)
    • превозни средства клас N (камиони)
    • превозни средства клас О (прицепи)
  • рамкова директива на ЕК 2002/24/ЕС за
    • превозни средства клас L (мотоциклети и леки 3- и 4-колесни превозни средства)

Освен това, нашите експерти са в постоянен контакт с различни одобряващи органи и могат да изиграят активна роля в търговските организации и комисии, които движат нормативната програма. Това означава, че сме осведомени за последните тенденции и събития и можем да споделяме тази информация с вас, като ви гарантираме вашето съответствие с техническите изисквания на вашите целеви пазари.

Свържете се със SGS още сега, за да научите как нашите услуги за одобрение на Е-маркировка могат да ви помогнат, за да покриете международните нормативни изисквания.