Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сертифициране от SGS по глобалния стандарт за потребителски продукти на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC) – демонстрирайте своята ангажираност към производството на безопасни, функционални и законни продукти.

Сертифицирането по глобалния стандарт за потребителски продукти на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC) дава възможност на всяка организация, занимаваща се с производството на потребителски продукти, да демонстрира своята ангажираност към производството на безопасни, функционални и законни продукти. Клиентите редовно изискват наличието на сертифициране, като част от своите процедури за одобрение на доставчици. Ние сме одобрени от BRC да предлагаме сертифициране по техния стандарт за безопасност на продуктите.

Защо да изберете сертифициране от SGS по глобалния стандарт за потребителски продукти на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC)?

Сертифициране от SGS по глобалния стандарт за потребителски продукти на BRC ще ви помогне да отговорите на очакванията на вашите клиенти за безопасност на потребителските продукти, като демонстрирате, че вашата организация разполага с планове, програми и системи, изисквани от глобалния стандарт на BRC. Сред тях са:

  • Система за управление на риска, която гарантира, че продуктите отговарят на изискванията за правилно проектиране и функционалност и законовите изисквания.
  • Система за управление на качеството, която подробно описва организационните и управленските политики, необходими за осигуряването на структурна рамка за постигане на стандарта на BRC.
  • Контрол на производствения процес, свързан с условията за проектиране и експлоатация, необходими за производството на безопасни и законни продукти, и който контролира общите рискове, покрити от добрите производствени практики.
  • Ръководство, което поема ангажимент да осигурява достатъчно ресурси за постигане на стандарта на BRC.

Световен лидер в сферата на услугите по сертифициране

Нашата глобална мрежа ни позволява да предлагаме сертифициране независимо от вашето местоположение или местоположението на вашите доставчици на всеки етап от международната верига на доставка. Нашите одитори говорят местния език и са запознати с местната култура, а това гарантира, че Вие и Вашите доставчици спазвате добрите практики за управление на безопасността и отговаряте на изискванията на стандарта на BRC.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за сертифицирането по глобалния стандарт за потребителски продукти на BRC.