Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Тестването за предварителна квалификация е бърза и ефикасна индивидуално разработена услуга за тестване от SGS, която гарантира, че вашите прототипни фотоволтаични модули и фотоволтаични системи ще преминат квалификацията и верификацията на дизайна.

Стандартите в отрасъла за соларни продукти се преразглеждат постоянно от работните групи в отрасъла. Повишените изисквания за тестване в крайна сметка водят до по-ефективни фотоволтаични модули, но това означава, че когато разработвате прототипен модул, трябва да бъдете сигурни, че той ще съответства на стандартите за тестове на IEC.

Тестването за предварителна квалификация на SGS предлага всичко, което ви е необходимо, за да оцените вашите нови модули преди процедурата за квалификационно тестване на IEC. Можете да използвате предварителната квалификация, когато ви е необходимо:

 • Да бъдете сигурни, че данните за вашите модули са точни
 • Да извлечете максимална полза от нашите независими лабораторни отчети, например за външни контакти за инвеститорите
 • Да гарантирате, че вашият прототипен модул ще премине стандартните процедури за тестване

Нашата предварителна квалификация оценява вашите модули преди и след излагането им на различни видове натоварване. Ние извършваме това с помощта на визуална проверка, тестване на изолацията и измерване на работните характеристики. Поредиците от тестове, които провеждаме, включват:

 • Дългосрочно тестване
  Всеки образец трябва да се подложи на поредица от комбинирани тестове за Влага с топлина 1500 часа, Влага със замръзване 20 дни, Температурен цикъл 200 цикла, тест с байпасен диод
 • Дългосрочно тестване плюс
  Някои образци трябва да се подложат на допълнителни тестове, като тестване на ултравиолетови лъчи, тестове за критична точка, въздействие на градушка и механично натоварване
 • Двойни или тройни климатични симулации
  Влага с топлина 3000 часа, TC 600, HF 30
 • Тестване на механично натоварване
  5400 Pa, удар, сеизмично тестване, вятърен тунел
 • Тестване за електрическа и пожарна безопасност
  според стандартите на IEC, UL и ASTM
 • Поведение на температурата
  Като например тестване за критична точка на партиди модули и инфрачервени (IR) изображения
 • Електролуминисцентно (EL) тестване

Нашите глобални познания, умения и модерни съоръжения за слънчева технология гарантират, че производителите разработват по-добри соларни продукти, които са продаваеми в световен мащаб. Като лидер на пазара, ние предлагаме не само тестване и сертифициране, но можем да обслужваме и цялата стойностна верига на фотоволтаичния отрасъл.

С нашите услуги по тестване можете да бъдете сигурни, че предоставяте надеждно и точно обслужване. Ние лесно се приспособяваме към вашите потребности и можем да ви предложим кратки срокове за изпълнение.

Свържете се със SGS, за да разберете как нашето тестване за предварителна квалификация може да донесе полза на вашия бизнес.