Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сертифицирането на работните характеристики представлява подробна и индивидуално разработена схема от SGS, която има за цел да ви помогне да убедите пазара и инвеститорите в работните характеристики и надеждността на вашите фотоволтаични модули и системи.

Чрез нашата схема за сертифициране на работните характеристики ние работим заедно с вас, за да създадем индивидуално разработени планове за тестове и печати за вашите фотоволтаични продукти, които можете да използвате в допълнение към стандартното IEC тестване. Тази схема е уникална за SGS и ви позволява да демонстрирате качеството и работните характеристики на вашите продукти, да ги тествате при различни климатични условия и въздействия на околната среда.

Защо е необходимо сертифицирането на работните характеристики на модулите?

Въпреки че сертификатът на работните характеристики е доброволен, той се е превърнал в стандартна практика за промишлеността. Той ви предлага начин да измерите работните характеристики и да демонстрирате на клиентите си, че вашите продукти ще функционират добре и в бъдеще. Той се е превърнал в еталон за инвеститорите, като им дава увереност, че те ще възвърнат своите инвестиции в периода на експлоатационна годност на вашите модули.

Нашето сертифициране на работните характеристики включва следните стъпки:

 • Вземане на проби
 • Определяне на критерии за тестове и създаване на каталог с тестове
 • Процедура на теста
 • Първоначални тестове (оптичен, за безопасност, електрически характеристики) според критериите за успешен/неуспешен тест
 • Тестване на работните характеристики според стандартните изисквания за тестове
 • Записване на резултати от тестове (оптичен, за безопасност, електрически характеристики) според критериите за успешен/неуспешен тест
 • Изготвяне на отчет
 • Договор за лиценз с клиента
 • Преглед на отчета от теста
 • Сертифициране/етикетиране
 • Проверка в предприятието (доброволна)

Строги процедури по тестване

Във фазата на тестване се извършват следните тестове на основните характеристики на вашите модули:

 • Тестване на потенциално индуцирано влошаване (PID) 
 • Устойчивост на солена мъгла (IEC 61701 и т.н.)
 • Тестване с излагане на корозивен газ (NH3 и други)
 • Екологично тестване – ограничение на опасните вещества (RoHS)
 • Продължителна климатична симулация (DH 3000 часа, TC 400 и т.н.)
 • Продължително натоварване (5400 Pa, динамично и земетресение, тестване с удар)
 • Тестване с огън (UL, ASTM)
 • Дългосрочно излагане на външни условия (излагане на атмосферни влияния)
 • Индивидуална комбинация и технология на поредиците от тестове (части от IEC и други стандарти)

Нашите глобални познания, умения и модерни съоръжения за слънчева технология гарантират, че вие ще разработвате по-добри соларни продукти, които са продаваеми в световен мащаб. Ние предлагаме не само тестване и сертифициране, но можем да обслужваме цялата стойностна верига на фотоволтаичния отрасъл.

Свържете се със SGS, за да разберете как нашата индивидуално разработена схема за сертифициране на работните характеристики може да донесе полза на вашия бизнес.