Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя всички услуги и документи, които са ви необходими, за да демонстрирате благонадеждността на вашия фотоволтаичен продукт и компания за соларни продукти.

Благонадеждността е основен двигател за възобновяемите продукти, а на един конкурентен пазар вие трябва да гарантирате, че вашите фотоволтаични модули са с най-високо качество и отговарят на основните изисквания за благонадеждност.

Услугите за благонадеждност, предлагани от SGS за еднократна проверка на гарантиране на качеството, задоволяват всички ваши нужди за контрол на качеството - от суровините до модулите и фотоволтаичните системи. Ние предоставяме всички услуги и документи, които са ви необходими, за да демонстрирате благонадеждността на вашия фотоволтаичен продукт и компания за соларни продукти. 

Нашите услуги за благонадеждност са насочени към:

 • Повишаване на ефективността на вашия модул
 • Контрол на качеството на вашите постъпващи и излизащи стоки
 • Вашите системи за управление
 • Подобряване на продуктивността
 • Гаранции за изпълнение - ние можем да изготвяме доклади за вашите застрахователи

Всичко, което ви е необходимо, под един покрив

Предлагаме бързо и цялостно тестване - колкото по-бързо се инсталира и започне да работи вашият продукт, толкова по-бързо ще започне възвращаемостта на инвестициите от него. Неотдавна значително се намалиха сроковете за тестване, което е очевидно предимство за пазара.

Ние извършваме изчерпателни специални тестове, включително тестове за:

 • Устойчивост при излагане на корозивен газ (амоняк и други)
 • Устойчивост в пустиня (срещу прах, пясък)
 • Устойчивост на солена мъгла (морски климат)
 • Продължително разграждане
 • Поведение при дългосрочно използване на открито
 • Поведение при слабо осветление  
 • Слабоотразяващи/антиотразяващи свойства
 • Спазване на изискванията на Директивата RoHS/рециклиране на фотоволтаичния модул (сертифициране на фотоволтаичния цикъл, тестване за съответствие с RoHS, екологични технологии)
 • Спектрална реакция/ енергийна ефективност (според проекта на Международната електротехническа комисия IEC 61853-2).
 • Температурно поведение (напр. температурен коефициент) І Точка на максимална мощност (MPP)UТочка на максимална мощност (MPP))
 • Термография

Свържете се със SGS, за да разберете каква може да бъде ползата за вашата фирма от предлаганите от нас услуги за благонадеждност.