Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Експертните познания на SGS ни отреждат лидерска позиция в отрасъла за соларни продукти, а съвременната соларна технология ни дава възможност да ви предоставяме услуги, които значително ще подобрят вашите дейности, свързани с производството на соларни модули.

Нашите експерти могат да ви помогнат да внедрите изключително важните критерии за конструиране и изискванията за съответствие от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл на вашия продукт.

Познаването на разпоредбите и стандартите за всеки продукт и целеви пазар е изключително важно за производствения процес на вашия модул, а ние можем да ви помогнем да намалите риска, да повишите ефективността и да гарантирате спазването на изискванията в целия производствен процес.

Ние разработваме методи за тестване и си сътрудничим по проекти в сферата на научноизследователска и развойна дейност за компании по цял свят, а опитът ни осигурява необходимите задълбочени познания, за да ви предоставяме консултации и насоки, които ще ви позволят да поддържате стандарти за високо качество в целия производствен процес. С помощта на проверка, тестване, техническа консултация, надзор на конструкцията и верификация на работните характеристики ние можем да гарантираме, че вашите соларни модули отговарят на изискванията за слънчева енергия. Научете повече.