Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние сме експерти в областта на микроелектрониката и виждаме новите тенденции още в момента на тяхната поява в отраслите, характеризирани от микро и нанотехнологии.

Нашите екипи от специалисти заемат предни позиции в съвременната технология, използвана при разработването на силициеви пластини и соларни клетки.

Нашите услуги в сферата на микроелектрониката включват:

  • Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност
  • Анализ на околната среда
  • Тестване на надеждността
  • Анализ на неизправности и повреди
  • Контрол на качеството

Ние разбираме необходимостта да се гарантира, че вашите продукти отговарят на изискванията на разпоредбите, и предлагаме задълбочено консултиране и химичен анализ на проблемите, свързани с RoHS (ограничение на опасните вещества) и други. Ние разбираме вашата потребност да поддържате стандарти за високо качество в хода на целия производствен процес, а качеството на нашето осигуряване, тестване и сертифициране е добре известно в целия свят. Обадете ни се днес, за да разберете повече.