Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Наистина ли вашият продукт е толкова добър колкото твърдите? Разберете това чрез тестване на надеждността.

Все по-често потребителите избират своите електрически и електронни продукти въз основа на качеството и надеждността, а не просто по външен вид.

Тестването за надеждност гарантира, че даден продукт работи според очакванията както в нормални, така и в нетипични условия. Тестването на надеждността на електрическите и електронните продукти ви дава възможност да изчислите срока на експлоатация на продукта и да определите причините за повредите. Верификацията на надеждността ще намали риска и разходите, свързани с изземането на продукти, преди те да бъдат пуснати на пазара.

Ние в SGS притежаваме опит и знания, за да проведем пълно тестване на вашите продукти. Каквото и да ви е необходимо, нашата глобална мрежа от лаборатории за тестване ще удовлетвори вашите индивидуални потребности, както и потребностите на вашите целеви пазари.

Услугите на центъра за анализ на надеждността включват:

  • Отделен тест
  • Точно определена програма за квалификация
  • План за тестване, създаден специално за вашия продукт
  • Одобрение на срока на експлоатация
  • Еталон за продукти

Търговците на дребно и производителите трябва да бъдат сигурни, че всички продукти отговарят на техните очаквания за качество и дълготрайност, както и на очакванията на техните потребители.

Прочете и се запознайте с по-подробната информация за нашите услуги, свързани с тестване на надеждността, значителните ресурси и знания в областта на търговския сектор.