Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Чрез подробно анализиране на даден продукт вие може да видите как функционира той, да установите всяка повреда или дефект, който може да се появи по време на производствения процес, и да проследите етапите, използвани при производството на продукта.

Услугата за реверсивна технология, предлагана от SGS, проследява продукта от последния етап до началния етап на неговото конструиране.

Деконструирането може да бъде толкова предизвикателно, колкото и първоначалното проектиране на даден продукт, а при анализирането на все по-сложни продукти са необходими експертни знания и опит. Нашата услуга за реверсивна технология на полупроводници и други високотехнологични продукти ви предлага експертни знания и най-модерно оборудване, необходими за точен анализ на вашия продукт. Ние използваме техники на детайлен преглед и профилиране, за да предоставим много подробен анализ.

Защо се използва реверсивна технология?

Чрез подробно анализиране на даден продукт и повторното му "сглобяване", реверсивната технология дава възможност за следното:

  • Ако е имало повреда, се установява къде може да е била повредата във вашия производствен процес
  • Определя се по какъв начин вашият продукт може да бъде подобрен
  • Подобрява се или се възпроизвежда формулата за привличане на интерес

Ние сме една от водещите европейски компании, извършващи немедицински лабораторен анализ, а нашата лаборатория в Дрезден е една от най-старите лаборатории по микроелектроника. Свържете се със SGS, за да разберете каква може да бъде ползата за вашата фирма от реверсивната технология при анализ на продуктите.