Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Научноизследователската и развойна дейност е изключително важна за иновативните продукти в бързо променящия се сектор на микроелектрониката. Тя е най-важният фактор, ако искате вашата високотехнологична компания да остане конкурентоспособна.

Тънкослойните системи с новите и алтернативни комбинации от материали играят важна роля при иновативните продукти, а свойствата на контактната повърхност и повърхностите са все по-важни за функционирането, качеството и надеждността на вашите високотехнологични устройства.

SGS е лидер в микроелектронната технология и може да ви бъде партньор в проектите, свързани с научноизследователска и развойна дейност. Ние можем да ви помогнем да разработите иновативни продукти и технологии. Нашият интердисциплинарен екип от физици, химици, специалисти по материали и инженери е на ваше разположение, за да ви помогне при научноизследователската и развойна дейност в областта на микроелектрониката.