Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Високите изисквания към крайните продукти означават, че качеството на вашите електронни устройства трябва да бъде гарантирано в хода на целия производствен процес.

Дори и минимални остатъци от замърсявания или отклоненията при химичните компоненти могат да окажат влияние върху функционирането на вашето устройство. Ранното откриване на нестандартните процеси и ненадеждното производство ви помагат да избегнете неочакваните разходи и закъснения, като същевременно ви предпазват от искове за липса на съответствие.

SGS предлага цялостни услуги за процедури за контрол на качеството като част от вашите решения в сферата на микроелектрониката, включително конструктивен анализ, реверсивна технология, тестване и анализ на материалите и веществата за обработка. Ние тестваме суровините и готовите продукти на различни производствени етапи и редовно проверяваме вашата верига за доставки и производствения процес, за да гарантираме качеството на вашите устройства и тяхното съответствие с изискванията на разпоредбите.

Ние сме водещ доставчик на аналитични услуги за отрасъла на полупроводниците и неговите доставчици на компоненти, поради това можете да се доверите на SGS да ви помогне да гарантирате постоянната надеждност на вашите устройства. Ние също така предлагаме услуги по квалификация и сертифициране, за да ви дадем възможност да демонстрирате качеството на вашите продукти и тяхното съответствие с регулаторните изисквания.