Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Висококачествените крайни продукти са зависими от всяка фаза на производствения процес.

Открийте следи от замърсители или минимални вариации в химичния състав на високо-технологичните Ви уреди, които могат да ги доведат до лошо функциониране или дори до повреди. Вие имате нужда от достъп до надеждни и точни изследващи процедури, за да анализирате продуктите си в най-големи подробности в рамките на процедурата Ви за контрол на качеството.

В ролята си на пазарен лидер, ние Ви предлагаме широка гама от тясно специализирани услуги, когато става въпрос за анализ на неизправностите и повредите при продуктите Ви, като така покриваме всичките Ви нужди под един покрив. Нашите познания в областта на материалите, повърхностите и слоевете ни дава възможност да Ви осигурим подкрепа по време на химичните, биологичните и физични анализи, които са индивидуално разработени за Вашите изисквания.

Нашият опитен персонал работи с най-съвременното и висококачествено оборудване и техники в тази сфера, за да може точно да установи повредите, които биха причинили проблеми с качеството и надеждността на Вашите високотехнологични устройства. Нашият анализ на неизправности и повреди Ви дава възможност да премахнете проблемите и да предотвратите възможни бъдещи неизправности.