Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изградете доверие към вашите продукти със схемата за сертифициране за енергийна ефективност от SGS.

Производители, доставчици, законодателни органи и потребители могат да бъдат уверени, че продуктите, носещи нашата сертификатна марка за енергийна ефективност винаги отговарят на съответните стандарти или спецификации, както и на изискванията за работни характеристики.

Схемата е създадена съгласно категория 5, описана в Ръководство 67 на ISO/IEC (Основни принципи на сертифицирането на продукти). Тя се управлява от Ръководния комитет по енергийна ефективност на SGS и се отнася за електроуреди и компоненти.

Какво включва сертифицирането?

Като се фокусира върху международно утвърдени изисквания за безопасност и работни характеристики на IEC или върху техния местен еквивалент, процесът включва:

  • Тестване
  • Преглед
  • Решение за сертифициране
  • Проверка във фабриката
  • Лиценз за използване на сертификатна марка за енергийна ефективност на SGS
  • Мониторинг на пазара

Главните критерии за сертифициране са следните:

Категория Име
Режим на готовност Разпоредба за един ват (цялото електрическо оборудване с функция за привеждане в режим на готовност)
Потребление на енергия Декодери STB, телевизори, осветителни тела за битови помещения, миялни машини, перални машини, уреди за охлаждане
Енергийна ефективност Всички споменати по-рано видове продукти

Разширяване на обхвата на сертификата

Можете да кандидатствате за разширяване на обхвата на вашия сертификат за енергийна ефективност със същите продукти, произведени на различно място, или със същите видове продукти, произведени на същото място. Вашата кандидатура ще бъде разгледана от един от нашите ръководители по сертифициране и при необходимост може да се проведе допълнително тестване, одит или преглед. Ако вашата кандидатура е успешна и разширяването на обхвата е възможно, ще бъде издаден нов сертификат.

Мониторинг на сертификати и марки

За да гарантираме надеждността на схемата, ние наблюдаваме използването на сертификати и марки чрез пазарни проучвания, проверки във фабриките и други източници (например потребители, власти или други сертифициращи органи). Ако безопасността или съответствието със стандартите на който и да било продукт, носещ сертификатната марка за енергийна ефективност на SGS, предизвикват съмнение, ние ще проучим това и ще извършим повторно тестване при необходимост. Ако е налице злоупотреба със сертификата или марката, ние временно или трайно ще прекратим действието на сертификата, и евентуално ще подадем искове за щети.

Демонстрирайте качеството на продуктите със сертификата за енергийна ефективност от SGS.