Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ускорете придвижването на вашето устройство към пазара с услугите за тестване и сертифициране от SGS и се възползвайте от предимствата на работата с лаборатория, одобрена от GCF, която може да ви помогне при първата ви стъпка към получаване на одобрение от страна на мобилния оператор Vodafone.

На настоящия разнообразен пазар изискванията на всеки мрежов оператор са различни. За да може вашето устройство да работи в мрежата на Vodafone, то трябва да отговаря на нейните изисквания и стандарти. Тестването се извършва, за да се верифицира съответствието и оперативната съвместимост на вашето устройство, както и да се демонстрира, че то осигурява обещаните услуги на потребителя съгласно критериите на компанията.

Нашата световна мрежа от лаборатории за тестване на безжични комуникации разполага с опит и експертни познания за извършване на необходимото GCF тестване, което да съответства на нуждите на вашето специфично устройство. Ние сме единствената независима лаборатория за тестване на безжични устройства, разполагаща с пълен набор от възможности за тестване за LTE, CDMA и GSM на много места по цял свят.

Спестете време и пари и намалете ненужните тестове. В SGS ние можем да проведем всички необходими тестове в рамките на нашата световна мрежа и да ви осигурим едно лице за контакт, което разполага със задълбочени познания и опит в сферата на тестването, за да ви помогне при кандидатстването за сертификат.