Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Кандидатстването при SGS за тестов сертификат към СВ схемата на IEC може да редуцира нуждата от множество тестове и сертификации спрямо електрическите стандарти.

Тази схема насърчава хармонизирането на националните стандарти с един международен стандарт. IEC има за цел да реализира до максимална степен идеята за система от „един продукт, един тест, една марка“

СВ схемата е системата на Международната електротехническа комисия (IEC) за изпитване и сертификация на електрическо оборудване (IECEE). Призната в повече от 70 страни, схемата има над 30-годишна традиция.

Ние сме титулуван Национален Сертификационен Орган (НСО) и можем да Ви помогнем в подготовката на Тестови доклади и Сертификация по СВ, които дават възможност на продуктите Ви да демонстрират съвместимост със съответните стандарти в страните от СВ схемата на IEC. Удовлетворяването на изискванията към съответните IEC спецификации подобрява безопасността и продаваемостта на Вашия продукт.

Продукти включени в СВ схемата:

 • Кабели и шнурове
 • Батерии
 • Прекъсвачи на уреди
 • Автоматични контроли за електрически уреди за домакинството
 • Електрическа оборудване за медицинска употреба
 • ИТ и офис оборудване
 • Осветление
 • Инструменти за измерване
 • Електрически играчки
 • Преносими инструменти
 • Оборудване за домакинството и други
 • Електроника
 • Развлечения
 • Трансформатори и друго подобно оборудване
 • Аксесоари за инсталация и устройства за свързване
 • Инсталационно защитно оборудване
 • Прекъсвачи с ниско напрежение, висока мощност и др.

Тъй като ние притежаваме глобална мрежа от лаборатории за изпитване и технически експерти, ние сме Вашия идеален партньор, който може да Ви помогне да постигнете съвместимост със списъка от съответните IEC стандарти и да улесним достъпа Ви до световни пазари. Научете повече от SGS за това как СВ схемата може да помогне на Вашия бизнес.