Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато компетентен орган (AHJ) на САЩ идентифицира електрически продукти, промишлени машини или друго оборудване, което не носи маркировката на утвърдена лаборатория за тестване, той има правото да постави предупредителни етикети върху оборудването, докато бъде проведена оценка по време на експлоатация от утвърден и компетентен орган. Използването на оборудване без етикети може да доведе до глоби или до спиране на производството, докато не направите необходимите корекции.

Благодарение на акредитацията на FEB, SGS може да тества и сертифицира продукти за инсталиране и работа както в жилищна, така и в търговска среда. Етикетирането по време на експлоатация от SGS помага на операторите на оборудването да получат пълна яснота относно техните електронни продукти или машини и дава възможност за възобновяване на вашата дейност често дори в деня, в който е била извършена услугата.

SGS е вашият универсален акредитиран източник за всички услуги за етикетиране по време на експлоатация, които може да са ви необходими в САЩ. Ние се занимаваме с устройства по време на експлоатация, невключени в списък продукти на място, премествания на предприятия и оборудване с предупредителни етикети.

Свържете се със SGS, за да гарантирате непрекъсната работа на вашето оборудване благодарение на нашата услуга за етикетиране по време на експлоатация.