Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Открийте дефекти при дизайна с тестовете HALT (Ускорен тест за живота на продукта) и HASS (Ускорен стрес скрийнинг) от SGS.

Тестовете HALT и HASS дават възможност на разработчиците и производителите да определят бързо и ефективно слабите страни на продукта както преди, така и след производството. Нашите експерти по изпитване на надеждността могат да Ви помогнат да създадете и проведете тестове HALT и HASS. Производителите често използват тези тестове взаимосвързано.

HALT

Обикновено тестът HALT се използва във фазата на проектиране и Ви дава възможност бързо да определите слабите страни на продукта. Той позволява да направите съответните промени, преди да е започнал производственият процес. Тестът HALT може да Ви даде повече информация за слабите страни на продукта в рамките на няколко дни, докато традиционните ускорени тестове отнемат няколко седмици.

Ние подлагаме продукта на ускорено стареене посредством термални и вибрационни стрес процедури. Нашите лаборатории за тестване на надеждността умишлено симулират по-тежки околни условия от тези на очакваната среда за Вашия продукт. За да помогнем при разработката на Вашия продукт, ние се стремим да активираме неизправности и да открием ограниченията за него.

Обикновено се прилагат следните стрес тестове:

  • Стрес на температурни фази – горещи и студени
  • Бързи термични цикли
  • Вибрационен тест на фази
  • Комбиниран стрес от околни условия (вибрация, термични цикли)

В авиационната индустрия HALT тестът често е задължителен, тъй като неизправностите на продукта могат да имат катастрофални последици.

HASS

Установете дефектите на продуктите в следпроизводствения етап с помощта на HASS. Обикновено HASS се провежда на място преди реализирането на продукта и замества успешно технологичните тестове.

Нашите експерти по изпитване за надеждност ще Ви насочат как да разработите подходящи стрес профили за Вашите продукти. Нивата на стрес трябва да са достатъчно високи, за да откриете повреди или слаби образци, но не толкова високи, че да забавят реализирането на продукта.

Свържете се със SGS за повече информация относно това как HALT и HASS тестовете могат да Ви помогнат да откриете потенциални проблеми, преди продуктът Ви да бъде пуснат на пазара.