Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В съвременната глобална бизнес среда, от съществено значение е не само производството на най-висококачествени стоки и продукти, които да са конкурентни на пазара, но и гарантирането на това, че вашите продукти и услуги съответстват на националните и международните стандарти, на пазарните регулации, и на конкретните изисквания на потребителите.

Ние предлагаме широка гама от услуги за одит, така че да обхванем цялата ви верига на стойността - от процеса до организацията, услугата и системите. Нашият специализиран екип за одитни услуги има глобален опит във всички отрасли и сектори, той ще ви помогне да внедрите най-добрите глобални практики, за да гарантирате, че вашите процеси и операции отговарят на и надхвърлят изискванията на пазарните регулации и стандарти.

Нашият специализиран екип за одити предоставя глобални пазарни познания, а нашите модерни съоръжения за изпитване са сред най-добрите в света. Нашият експертен опит винаги добавя стойност, независимо дали чрез одит, сертификация или техническо съдействие.