Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Да поддържате вашия персонал и организация в крак с непрестанно променящото се законодателство, наредби и стандарти, приложими за вашите продукти, е предизвикателство. Познаването на съществуващите разпоредби е жизнено важно, информацията за предстоящи промени и изпреварването на новите изисквания може да бъде границата между успеха или провала.

SGS притежава задълбочени познания по регулаторните изисквания на международно и местно ниво. Ние сме се посветили да ви предоставяме достъп до тези познания и до опита, който сме натрупали в прилагането им в организации по целия свят. Наред с това, с нашата международна мрежа от обучаващ персонал, ние сме идеалният партньор за поддръжка на вашите служители в крак с новостите при съответствието със законодателството.

Регламенти относно тъканите и хигиената на храните

Законодателите, регулаторните органи и в крайна сметка потребителите определят все по-високи стандарти за качество както на суровините, така и на крайните продукти. Основните стандарти и регламенти в целия свят, проверени от нашето оборудване, включват, наред с другото:

  • Директива относно общата безопасност на продуктите
  • Регламент на ЕС относно козметичните продукти (приложим за някои продукти, например мокри кърпички)
  • Регламент REACH на ЕС
  • Регламент на ЕС относно медицинските изделия
  • Регламент относно тъканите и хигиената на храните в САЩ
  • Разпоредби на Министерството на здравеопазването на Китай

Свържете се с SGS днес, за сте сигурни, че вашите продукти съответстват на стандартите.