Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Да поддържате вашия персонал и организация в крак с непрестанно променящото се законодателство, наредби и стандарти, приложими за вашите продукти, е предизвикателство. Познаването на съществуващите разпоредби е жизнено важно, информацията за предстоящи промени и изпреварването на новите изисквания може да бъде границата между успеха или провала.

SGS притежава задълбочени познания по регулаторните изисквания на международно и местно ниво. Ние сме се посветили да ви предоставяме достъп до тези познания и до опита, който сме натрупали в прилагането им в организации по целия свят. Наред с това, с нашата международна мрежа от обучаващ персонал, ние сме идеалният партньор за поддръжка на вашите служители в крак с новостите при съответствието със законодателството.