Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги на SGS за тестване на козметика и продукти за лична хигиена - бъдете в крак с регулаторните изисквания и гарантирайте безопасността на продуктите.

През последните десет години козметиката и продуктите за лична хигиена излязоха извън границата на пазара за жени, привличайки мъжете и децата. Много продукти се контролират, поради загриженост за здравето и работните характеристики.

Благодарение на доказаните в световен мащаб знания и опит при тестване, одит и сертифициране в областта на козметиката, ние ви предлагаме широка гама от услуги, за да ви помогнем да проверите безопасността, качеството и работните характеристики на вашите продукти и системи и да защитите вашата търговска марка. Ние ви помагаме да проверите спазването на изискванията на действащите разпоредби и съответното законодателство в областта на козметиката и продуктите за лична хигиена, включително REACH, ДПП, CMR, аерозолни вещества, опасни вещества и др. Ние може също така да ви помогнем да проверите съответствието на вашите продукти и производствени процеси с различните социални и екологични стандарти.

Където и да се намирате, ние имаме представители, които да подпомогнат сертифицирането на вашите продукти за лична хигиена и козметика. Нашите специализирани лаборатории могат да задоволят вашите специфични потребности и ограничения, като ви помагат по време на целия процес - от суровите съставки до готовия продукт и неговото опаковане.