Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпитване за приемане на съоръжения от SGS – гарантираме, че вашето оборудване или инсталация са завършени според изискваното качество и отговарят на всички договорени спецификации

Преди предаването или окончателния монтаж, вие трябва да сте сигурни, че вашето оборудване или инсталация е завършена според изискваното качество и функционира пълноценно. Нашето изпитване за приемане на съоръженията определя дали вашето оборудване или инсталация работи по предназначение и дали отговаря на всички договорени спецификации.

Защо да използвате изпитването за приемане на съоръжения от SGS?

Нашето цялостно изпитване за приемане на съоръжения е най-рентабилният начин да се гарантира правилното функциониране на вашето оборудване или инсталация. Като висококвалифицирана, независима трета страна, ние имаме умения и ресурси, на които може да се доверите за извършване на надеждни изпитания. Вместо това, можем да присъстваме на подходящо изпитване от ваше име.

Нашето изпитване за приемане на съоръжения ви помага:

  • да получите безпристрастно доказателство за функционалността, качеството и цялостта на съоръжението с нашия всеобхватен контролен процес
  • да проверите всички важни документи като ръководства, инструкции, планове, чертежи, диаграми на тръбопроводната мрежа и приборите (P&ID)
  • да гарантира, че вашето оборудване или инсталация работи според очакванията в обхвата на предвидимите условия, включително неправилна употреба и грешки

Водещ доставчик на услуги при изпитване, на което може да се има доверие, за приемане на съоръжение

Като водещ доставчик, ние ви предлагаме акредитация, техническа експертиза и години на опит, които са необходими за предоставяне на надеждни изпитвания за приемане на съоръжения. Плюс световна мрежа от експерти-професионалисти, ние можем да осигурим обучени и квалифицирани технически специалисти – когато и да ви потрябват, бързо.

Нашето изпитване за приемане на съоръжение включва: 

  • всеобхватна проверка за цялостност
  • доказателства за функционалност чрез обикновено изпитване на функциите или симулация
  • проверка на изпълнението на изискванията по договор
  • проверка за наличност и качество на документите
  • окончателна проверка

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашето изпитване за приемане на съоръжения гарантира, че вашето оборудване или инсталация са завършени според изискваното качество и отговарят на всички договорени спецификации.