Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Тестване на скални строителни материали от SGS - осигурява необходимите ви данни, за да изберете подходящ материал за вашите строителни проекти и да отговорите на приложимите нормативни стандарти.

Когато използвате естествени скални материали в строителните си проекти, внимателният избор на подходящ материал е много важен. За да ви помогнем, нашите услуги за тестване на скални строителни материали гарантират, че избирате материал, който е подходящ за вашия проект и спазва съответните стандарти и разпоредби.

Защо да изберете тестване на скални строителни материали от SGS?

Ние ви предлагаме ресурсите, опита и експертните си знания в подкрепа на проекти на всяко място и при всякакви условия. Ето защо ние сме предпочитани от клиенти по целия свят, на които им е нужно тестване на скални строителни материали на световно ниво.

Нашата услуга за тестване на скални строителни материали може да ви помогне:

 • да получите важни данни от изпитвания, които ви трябват по време на проектната фаза на вашия проект – на вашия обект, където и да е по света
 • да гарантирате, че избирате скални строителни материали, които осигуряват необходимите качеството и производителност за вашия проект 
 • да изпълните съответните стандарти и разпоредби
 • да промените плановете, като използвате резултатите от теста за справяне с бъдещи проблеми
 • да спестите време и пари като използвате решаващи процедури за подбор и контрол на качеството

Опитът, ресурсите и експертните знания, които са ви необходими за тестване на скални строителни материали на световно ниво

Като водещ световен доставчик на услуги в сферата на инспекции, тестване, удостоверяване и сертифициране, ние ви предлагаме модерна световна мрежа от лаборатории за тестване на скални строителни материали. Освен това, можем да разположим мобилни лаборатории на вашия обект и да ви предложим непрекъснато или при поискване тестване за гарантиране качеството на точния материал – по всяко време, на всяко място.

Ние ви предлагаме гама от услуги за тестване на скални строителни материали, включително:

 • абсорбиране и свързани с това свойства
 • деформираност
 • плътност
 • тест за якост на срязване 
 • концентрирано натоварване, якост на натиск и якост на опън 
 • коефициент на Поасон 
 • водопопиваемост и водонасищане 
 • коефициент на порьозност
 • водно съдържание и пропускливост
 • модул на еластичност на скалните материали (модул на Янг)

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услуги за тестване на скални строителни материали могат да гарантират избирането на точните материали за вашия проект и да гарантират съответствието със стандартите за безопасност и на нормативната уредба.