Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Механично изпитване от SGS - получете точните данни, които са ви необходими, за да приложите проекта си на практика и спазите изискваните стандарти за качество.

Механичното изпитване е първата стъпка към прилагане на вашия дизайн на практиката. Въпреки това, сами по себе си изчислените стойности не могат да ви дадат точна картина за това как ще работят материалите и продуктите. Ето защо нашите услуги за механични изпитвания ви дават реални данни, за да гарантирате, че вашите продукти отговарят на спецификациите и са в съответствие с изискваните нормативи и стандарти за качество.

Защо да изберете механично изпитване от SGS?

Ние ви предлагаме водещи световни лаборатории за механично изпитване и доказан опит в предоставянето на конструктивна, физическа и механична оценка на материалите и продуктите за клиенти по целия свят.

Нашата услуга за механично изпитване може да ви помогне:

 • да придобиете точни практически данни, за да определите реалните механични свойства на материала или устройствата, използвани във вашия проект
 • да използвате изпитване на материали, за да сте сигурни, че вашите продукти са подходящи за предназначението си
 • да съберете информацията, която ви е необходима, за да приложите на практика проекта си и да се придържате към приложимите норми и стандарти за качество

Механично изпитване от световна класа от водещ доставчик

Ние ви предлагаме модерни лаборатории, работилници, специално създадена за целта изпитвателна апаратура и висококвалифициран екип от експерти. Плюс това, за ваше пълно спокойствие, нашите лаборатории работят в съответствие с местните и международните стандарти.

Нашите услуги включват механично изпитване за:

 • устойчивост на протриване
 • якост на връзка
 • температура на крехкост и студени пукнатини
 • температура на деформация
 • плътност
 • якост на огъване и на натиск
 • твърдост
 • устойчивост на топлина и влага
 • ударна якост
 • поансон за изсичане и срязване между слоеве
 • температура на размекване и топене
 • повърхностно напрежение
 • якост на опън
 • топлинно разширение
 • вискозитет
 • устойчивост на изгаряне/пламък 
 • Трайни характеристики

Нашите методи за изпитване включват още изпитване без разрушаване (NDT) като изпитване на акустична емисия и ултразвукова дефектоскопия.

Тези тестове могат да се извършват за широк асортимент от материали, включително цимент, добавки, бетон, почва, инертни материали, тухли, плочки, дъски и битумирана пътна настилка.

Свържете се с нас сега, за да разберете как нашите услуги за механично изпитване могат да ви помогнат да получите точни данни, за да приложите своя проект на практика и да покриете изискваните стандарти за качество.