Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпитване на бетон и инертни материали от SGS - помага ви да гарантирате, че качеството на вашия бетон и инертни материали отговаря на задължителните норми и стандарти за контрол на качеството.

Бетонът и инертните материали, използвани във вашите строителни проекти, трябва да отговарят на строги норми и стандарти за качество. Тъй като тези стандарти често са задължителни, изпитването на бетона и инертните материали от независима трета страна е необходимо, за да помогне за гарантиране на съответствието. Нашата пълна гама от услуги за независимо изпитване на бетон и инертни материали може да помогне да се гарантира както качеството на бетона ви, така и качеството на инертните ви материали.

Защо да изберете изпитване на бетон и инертни материали от SGS?

Като независима трета страна, ние ви осигуряваме високо специализиран персонал, технология и лаборатории за изпитване, заедно с акредитация за широк спектър от национални и международни стандарти. Ние можем да ви помогнем:

 • да се придържате към приложимите норми и стандарти за качество 
 • да вземате информирани решения със съвет, напътствие и преглед на данните от изпитванията 
 • да получите нужното изпитване с процедури за изпитване по поръчка, когато стандартното изпитване не е подходящо 
 • да гарантирате качеството на бетона
 • да гарантирате качеството на инертните материали
 • да изчислите експлоатационните качества на наличните материали 
 • да контролирате качеството на бетона по време на - и след строителството

Цялостно изпитване на бетона за вашия проект

Ние ви предлагаме цялостно изпитване на бетона на всеки етап от вашия проект. От изпитване на пропадането, докато изливате бетон на обекта, до изпитване в нашите лаборатории на втвърдени проби за физически характеристики, нашите тестове за бетон включват:

 • вземане на проби от пресния бетон и тестване на пропадането на обекта
 • вземане и втвърдяване на проби за изпитване на вашия обект и в нашата лаборатория
 • изпитване на свиване и огъване
 • изпитване на свиване върху монолитни проби и върху втвърдени бетонни ядки
 • маса на изпитване на единица обем за втвърден бетон
 • осигуряване и тестване на ядки от втвърден бетон
 • якост на огъване и якост на втвърдения бетон  
 • изпитване за якост на натиск на единица маса от циментов разтвор 
 • абсорбция на вода и изпитване на пропускливи кухини
 • изпитване на привиден обем

пълен набор от изпитвания на инертни материали на всеки етап от проекта ви

Ние ви предлагаме широк набор от изпитване на инертни материали на всеки етап от вашия проект. От нашия мониторинг на контрола на качеството на обекта, когато подавате инертния материал, до определяне на физическите характеристики в нашите специализирани лаборатории, нашите услуги включват изпитване за:

 • обемна плътност 
 • стойност на триене на гладки инертни материали
 • плътност на частици и абсорбция на вода 
 • ситов анализ
 • материали по-фини от 75 µm
 • форма на частиците 
 • индекс за плоски зърна 
 • номер на ъгловото положение 
 • разпределение на фините частици 
 • обща стойност на натиск 
 • вариация на мокра/суха якост  
 • Лос Анджелис стойност 
 • плътност 
 • слаби частици 
 • глина и фина тиня 
 • органични примеси, различни от захар
 • устойчивост при декофриране
 • цвят на инертния материал
 • най-малък осреднен размер 
 • устойчивост на абразивно износване 
 • неограничена якост на натиск
 • съдържание на захар на хлорид сулфат
 • петрографско изследване
 • разпределение на свръхголеми частици по размери и форма

Нашите методи за изпитване на инертни материали на склад включват:

 • вземане на проби от транспортната лента
 • размяна, стокова наличност, скални късове, едри късове и сондажна колонка
 • Подготовка на пробите - стабилизирани материали за настилки

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашето изпитване на бетон и инертни материали може да ви помогне да спазите нормативите и да осигурите контрол на качеството.