Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сертифициране на материали от SGS - бъдете в съответствие с международните директиви и разпоредби по целия свят.

Независимо дали проектирате, произвеждате или доставяте материали, вие трябва да се съобразявате с международните и регионални директиви и разпоредби по целия свят. Ние имаме акредитации за всички основни стандарти и регионални разпоредби. В резултат на това ние можем да ви предложим сертифициране на материали навсякъде по света.

Като световен лидер в сертифицирането на материали ние ви предлагаме ненадминат опит, експертни умения и ресурси. Нашите инспектори разбират правните условия и нормативните изисквания по целия свят, така че могат да ви помогнат да получите сертификация за всеки целеви пазар.

С нашето уникално глобално покритие, ние ви предлагаме удобна услуга "на едно гише" в световен мащаб по цялата верига на доставка на материали - от проектирането и производството до монтажа, контрола на готовата продукция и оценката за съответствието. Освен това, нашето ноу-хау и експертни умения се простират отвъд обичайната услуга по сертифициране. Освен това ние можем да ви помогнем да разберете концепцията и процеса на диверсифицираното сертифициране.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим как нашата услуга по сертифициране на материали може да ви помогне да постигнете съответствие с международните и регионални директиви, и нормативните уредби по целия свят.