Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за маркировка „СЕ“ на SGS – постигнете съответствие с Регламента на ЕС относно строителните продукти (305/2011).

Всеки строителен продукт в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) трябва да отговаря на изискванията на Регламента на ЕС относно строителните продукти (CPR), известен също като Регламент относно строителните продукти. Съгласно този закон всички продукти, търгувани или продавани в Европа, трябва да носят маркировка „CE“, когато за този продукт съществува хармонизиран стандарт. Маркировката „CE“ указва, че даден продукт е в съответствие с регламента. Това не означава непременно, че даден продукт ще бъде подходящ за всички видове крайна употреба, а че продуктът отговаря на неговата декларация за експлоатационни характеристики (DoP), изготвена от производителя.

Строителен продукт с маркировка „CE“ може да се търгува в рамките на ЕИП. Европейските държави не могат да предотвратят това или да наложат допълнителни изисквания.

Какво означава новият Регламент на ЕС относно строителните продукти за вносителите, дистрибуторите и производителите?

Производителят на продукт, който изисква маркировка „CE“, в крайна сметка трябва да гарантира, че продуктът отговаря на всички изисквания. Производителят трябва да гарантира, че всички доказателства са в наличност и са представени по правилния начин. Това включва поставянето на маркировката „CE“ върху продукта и разпространението на декларацията за експлоатационни характеристики (DoP).

Вносителите и / или дистрибуторите трябва да гарантират, че строителните продукти, където това се изисква, имат маркировка „CE“ и са придружени от правилната документация, инструкции и информация за безопасност. Дистрибуторите трябва също така да гарантират, че производителят и вносителят отговарят на съответните изисквания към тях по смисъла на Директивата за строителни продукти. Постигането на съответствие може да се окаже сложен процес.

Гарантирайте си съответствие с Регламента относно строителните продукти и документацията

Ние сме нотифициран орган (NoBo) за Регламента относно строителните продукти и нашите услуги за консултиране относно маркировка „СЕ“, тестване и оценка на съответствието ви осигуряват необходимите експертни знания за постигане на съответствие. Ние подготвяме клиентите да получат право за маркировка „СЕ“ за строителни продукти според действащия Регламент относно строителните продукти.

Нашите уведомителни доклади обхващат широк диапазон от хармонизирани европейски норми и можем да ви помогнем:

  • да определите кои хармонизирани европейски норми са приложими за вашия строителен продукт;
  • да получите сертифициране за фабричен производствен контрол;
  • да извършите официално първоначално тестване на типа за избран брой продукти като нотифицирана лаборатория за тестване.

Сертифициране за фабричен производствен контрол (ФПК)

Важен документ за много продукти с маркировка „CE“ е така нареченият сертификат за ФПК. Ние можем да ви осигурим сертифициране за ФПК, което включва контрол на качеството на процедурите и проверки на даден продукт. След успешен одит от нотифициран орган NoBo, производителят ще получи сертификат за ФПК, който е доказателство за съответствие с европейския стандарт за процедурите и проверките.

Регламентът относно строителните продукти разграничава четири различни нива на контрол по отношение на маркировката „CE“. Нивото на контрол е посочено според стандарта. Сертификат за ФПК се изисква само за двете най-високи нива. За много стандарти се изисква едно ниво на контрол. При други стандарти нивото може да бъде избрано от производителя или зависи от конкретната употреба.

SGS е упълномощена да извършва одити за ФПК от нотифициран орган NoBo. Ние също можем да помогнем да определите кое ниво е приложимо и да предоставим информация за експлоатационните характеристики и / или необходимия сертификат за ФПК.

Защо да изберете услугите за маркировка „CE“ от SGS?

В качеството ни на водеща световна компания за инспекция, проверка, тестване и сертифициране, ние ви предлагаме ненадминат опит в строителния бранш. Нашите нотифицирани органи притежават необходимата компетентност и отговорност, за да ви предоставят помощ в хода на целия процес на получаване на маркировка „СЕ“ или част от него. В резултат на това ние можем да осигурим сертифициране на продукт, сертифициране за фабричен производствен контрол и лабораторно тестване в съответствие с изискванията на Регламента относно строителните продукти.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим как можем да ви помогнем да повишите качеството и ефективността.