Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Гарантирането на качеството на дизела, газта и керосина, които вашите превозни средства използват, е от особено значение за спазване на строгите изисквания на съвременната строителна индустрия.

Услугите за тестване на горива на SGS ви помагат да оптимизирате работата на вашите превозни средства, подпомагайки осъществяване на ефективна програма за поддръжка и предотвратяване на скъпоструващи престои. Научете как нашите услуги за тестване на горива могат да подпомогнат вашия бизнес.