Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Машините и оборудването са елементите, които представляват значителни капиталови разходи за мини, мелници и индустриални съоръжения.

Ефективната оптимизация и поддръжка на оборудването защитават вашата инвестиция и подобряват финансовия резултат чрез намаляване на престоя, удължаване живота на оборудването, намаляване консумацията на енергия и други експлоатационни разходи и оптимизиране на работата.

SGS разполага с доказан опит в оптимизирането на оборудване. Ние помагаме на клиенти от различни отрасли, като прогнозираме експлоатационните променливи и съдействаме при избора, поддръжката и отстраняването на неизправности по тяхното оборудване. Ние разполагаме с възможностите, инструментите за симулация и познанията, необходими за осигуряване на надеждни, независими процедури за управление на всички активи.  

Уважаваните технически експерти на SGS по целия свят предоставят следните услуги на клиенти от различни отрасли:

  • Прогнозиране на оперативните променливи
  • Управление интегритета на активите
  • Управление на активи (AHEAD)
  • Мониторинг на смазочни масла
  • Анализ на отработено масло
  • Ултрачист дизел

SGS осигурява непрекъсната и ефикасна работа на вашето оборудване. Свържете се с нас, за да научите как можете да подобрите финансовия си резултат чрез управление на дълготрайните активи и оптимизиране работата на вашите съоръжения.