Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Помощ при търгове от SGS – гарантира се прецизна фаза на търга с подготовка на експертна тръжна документация, анализ и преговори.

Фазата на търга на вашия проект е задача, която отнема доста време и ресурси. Нашата всеобхватна услуга за поддръжка при търгове осигурява подготовка и анализ на експертни тръжни документи и ви помага да гарантирате прецизна тръжна процедура за подготовка и договаряне на всички проектни оферти.

Защо да изберете помощ за търгове от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да гарантирате успешна фаза на търга със стратегическо планиране 
 • да създадете точна тръжна документация, в която се описват всички ключови изисквания за изпълнението 
 • да създадете стратегически план и да изберете точните оференти 
 • да гарантирате, че всички стоки и услуги отговарят на оценката за качеството и изцяло отговарят на разпоредбите 
 • да гарантирате успешни преговори 
 • да приложите най-добрите практики в тръжните процедури

Надеждна подкрепа в търговете от световен лидер

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертификация, нашата световна мрежа от акредитирани експерти ви предлага несравним опит. В резултат, ние сме предпочитан международен доставчик на услуги за клиенти, които искат ефективна подкрепа в търговете. Нашият уникален световен обхват ни дава възможност да ви предоставим подкрепа в търговете по целия свят.

Нашите услуги за подкрепа в търговете включват:

 • преглед на вашия проект, за да разберем вашите изисквания
 • преглед на документацията
 • анализ на техническата оценка и тази за качеството
 • изготвяне на документацията, като ‘Искания за оферти (RFP)’ и ‘Покани за търга (ITT)’ 
 • избор на подходящи изпълнители
 • анализ на определени технически и търговски данни
 • предварителна оценка за пригодност на оферентите
 • оценка на офертата и преговори
 • условия
 • проектно планиране
 • написване на проект на договора и договаряне
 • планиране на ресурсите
 • външни аналитични проучвания  
 • тръжни процедури
 • връчване на договора

За да обсъдим как можем да ви предложим нашата широка подкрепа за гарантиране на успешна тръжна фаза, свържете се с нас още сега.