Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Преглед на графика е услуга по финансирането на проекти от SGS, която проверява устойчивостта на вашия предложен план за изпълнение на проекта.

За да научите как можем да ви помогнем, обадете се на нашия екип от експерти по финансиране на проекти още днес.

Нашите независими консултанти ви предлагат експертни съвети, за да ви помогнат да гарантирате успешното изпълнение на вашия проект навреме и в рамките на бюджета. Правим преглед на адекватността на предложения от вас график за изпълнение, включително и на подходящото редуване на задачи и дейности. Проучваме вашия график, за да гарантираме, че очакваните периоди за завършване са реалистични и постижими. Като водеща компания във финансирането на проекти, ние ще ви предоставим съветите, които ви трябват, за да защитите инвестициите си от забавяния и преразходи при изпълнението.

Доказали сме, че имаме опит в прегледа на инвестициите в структурата за финансиране на проекти и затова сме вашият първи избор като надеждна и независима трета страна, която да извърши преглед на вашия график.

Нашите специалисти по проектите от глобалната ни мрежа са съчетали технически и финансови експертни познания и опит в различни сектори на индустрията. Те са надежден източник на най-новата информация за индустрията. Те разбират последиците от технически проблеми, както и рисковете, свързани с широка гама от структури за финансиране на проекти, включително строителни графици и договаряне по документи.

Нашата оценка ви дава съветите, които са минималната основа за оценка от комитета за отпускане на кредити и за договаряния по документите. Освен това, нашите консултанти са на разположение за проследяване решаването на техническите проблеми до и след приключване на финансовите въпроси.

Ние работим със спонсора на вашия проект за:

  • да предложим съвети по ключови етапи в изпълнението на проекта
  • да определим вероятните рискове, свързани с графика за изпълнение на проекта
  • да направим преглед на графика за плащанията от различни източници
  • да погледнем необходимите промени, които произтичат от нашата оценка на риска
  • да удостоверим реалистичното постигане на ключовите етапи от изпълнението
  • да преценим възможните пречки пред завършването на проекта по време на стартирането, пускането в експлоатация и на търговската дейност
  • да препоръчаме оздравителни мерки за избягване на забавянията

Като независим консултант ние предоставяме безценна помощ за вашия проект като гарантираме, че няма конфликт на интереси с партньори-участници в областта на инженеринг, финансиране и строителство (EPC), инженеринг, финансиране, строителство и управление (EPCM), доставчици или спонсори на проекта.

Обадете се още днес на нашия опитен екип по проектно финансиране за повече подробности относно това, как прегледа на вашия график може да е от полза за проекта.