Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Инженерингови услуги по настилките от SGS - гарантират качеството и удължават живота на вашите системи за полагане на настилки чрез ефективно изпитване, проектиране, изграждане и поддръжка.

Независимо дали проектирате, изграждате или поддържате улици или магистрали, вие трябва да гарантирате качеството и устойчивостта на вашата система за полагане на настилки. Нашите инженерингови услуги по настилките ви предлагат специализирано изпитване, проектиране, изграждане и поддръжка на настилките, за да гарантираме качество и удължаване на жизнения цикъл на вашите системи.

Защо да използвате инженеринг по настилките от SGS?

Независимо дали това е проект за ново строителство, или за поддръжка на настилките, ние можем да ви помогнем:

 • да гарантирате качеството и устойчивостта на системите си за полагане на настилки
 • да избегнете катастрофални последици от нееднородности, пукнатини или ниско съпротивление на плъзгане, чрез прилагане на правилния проект и материали 
 • да проектирате и поддържате гъвкави и твърди настилки, включително улици и магистрали, чрез нашите съвременни техники за инженеринг по настилките

надежден инженеринг по настилките от водещ световен доставчик

Като водещата в света компания за инспекция, проверка, изпитване и сертифициране, ние сме специализирани в оценяване, проектиране, изпълнение и поддръжка на пътни настилки, асфалтови и бетонови повърхности. Като резултат, ние ви предлагаме ненадминати технически експертни умения, опит и уникална глобална мрежа, способна да ви служи, където и да са разположени дейностите ви. Освен това, нашите всестранни технически акредитации и висококвалифицирани експерти гарантират, че вашите проекти се изпълняват старателно и точно.

Нашите услуги за инженеринг по настилките включват:

 • оценка за трайност на бетона
 • проектиране на бетонна смес
 • договорни работи
 • оценка на продукти, стабилизирани на място или в лабораторни условия
 • изследване на материали за пътно строителство
 • проект за пътна настилка
 • поддръжка на настилките
 • система за управление на настилките (PMS)
 • изпитване на опън
 • оценка за относителна влажност на бетонни подове
 • изпитване на торкретобетонни закръглени панели и техническа поддръжка
 • оценка за съпротивление на плъзгане на пешеходни подове и повърхности за улично движение
 • изпитване на съществуващи настилки
 • топлоустойчивост на пясъка за високоволтови кабели

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите инженерингови услуги по настилките могат да гарантират качеството и да удължат живота на вашата система за полагане на настилки.