Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Тестване на почви от SGS – оценява дали почвата е подходяща за вашия строителен проект с критични данни за вземане на информирано решение и планиране.

Качеството на почвата на вашия обект играе основна роля в строителните проекти. В резултат на това, вие трябва да идентифицирате характеристиките на почвата, за да се определи способността ѝ да поддържа вашата конструкция. Тестването на почвата от SGS ви дава възможност да прецените дали почвата е подходяща като ви предоставя критични данни за вземане на информирано решение и за планиране.

Защо да използвате услугата за тестване на почвата за вашите строителни проекти от SGS?

Нашите услуги за тестване на почва изследват химическите и геотехническите свойства на вашата почва, като ви дават възможност:

  • да определите дали почвата е подходяща и да оцените дали можете да разположите на нея вашия строителен проект
  • да определите различните видове почви на вашия обект и тяхното местоположение
  • да тествате вашата почва за якост, плътност, слягане, съдържание на органични вещества и пясък, както и оценяване на тяхното влияние върху вашия строителен проект
  • да получите необходимите ви данни за съставяне на доклади с техническа безопасност в подкрепа на разрешенията за планиране и молбите за лицензите
  • да получите точни резултати и да наблюдавате разработването на почвата през целия ви строителен проект за максимално качество и безопасност

Надеждно тестване на почвите от водещ доставчик на услути

Като водещ доставчик на услуги, ние сме напълно акредитирани и квалифицирани, за да извършим тестване на почвата съгласно националните и международни стандарти за качество. Освен това, с нашата несравнима глобална мрежа и опит, ние сме предпочитани от изпълнителите в гражданското строителство, от консултантите, производителите и от държавните агенции по целия свят.

Нашите услуги за тестване на почви включват:

  • пълни лабораторни тестове за якост на срязване, якост на натиск, уплътняване, пропускливост, натоварване на фундамента, индекс на почвата и влажност/плътност
  • анализ на софтуера
  • техническа помощ и консултации

Свържете се с нас днес и разберете как нашето тестване на почвата може да определи дали почвата е подходяща с критични данни, за да вземете информирано решение и да планирате.