Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Геотехнически услуги от SGS – гарантират, че на вашия обект може да се разположи строителния ви проект.

За да гарантира, че на вашия обект може да се разположи строителния ви проект, жизнено важно е да се направи проучване на почвата, скалите, разпределението на неизправностите и свойствата на земната основа върху и под вашия обект.

Нашите геотехнически услуги ви предоставят разнообразна гама от анализи както за изследване на повърхността, така и за пласта под нея на вашия обект. Можем да оценим как земните материали ще си взаимодействат с предложената от вас конструкция и да определим потенциалните рискове за хората, имуществото и околната среда. Нашите услуги включват всичко - от рутинни изпитвания, еднократни анализи и разрешаване на проблеми до проектиране и мониторинг на земните работи и основите на конструкцията.

Като водещ в света доставчик на геотехнически услуги, ние предлагаме експертен персонал и съвременни ресурси, методи за изпитване и лаборатории. С нашата несравнима глобална мрежа и опит, ние сме на първо място като стане дума за избор от изпълнителите в гражданското строителство, от консултантите, производителите и държавните агенции по целия свят.

За да обсъдим как нашите геотехнически услуги могат да ви помогнат да гарантирате, че вашият сайт може да поеме строителния ви проект, свържете се с нас още днес.