Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за определяне на график за управление на проекти от SGS ви помагат да защитите инвестициите си с надеждно и проследяващо планиране на изпълнението, подкрепяно от твърд бюджет за графика за усвояване на средства. Обадете се още днес на нашия опитен екип по проектно финансиране.

С успешния опит, който имаме в управляването на големи инвестиции по обществено или частно финансиране, ние сме вашият най-добър партньор за осигуряване на успешното управление на вашия проект. Специалистите по проекти в нашата глобална мрежа имат технически и финансови експертни познания и опит в различни сектори на индустрията. Те могат да ви предоставят съвети на всички етапи от срока на вашия проект. Ние работим с партньорите по вашия проект за:

  • да определим основните задачи и етапи на изпълнение необходими за завършване на успешното му изпълнение без забавяния и преразходи
  • да проучим вероятните рискове, свързани с графика за изпълнение на проекта
  • да определим ключовите етапи за изпълнение и промените, които трябва да се направят в резултат от нашата оценка на риска 
  • да прегледаме и оценим процеса на изпълнение, статуса на основните задачи и всякакви бюджетни и други проблеми, които биха могли да повлияят върху изпълнението според договорения график и бюджет  
  • да обсъдим и препоръчаме оздравителни мерки и такива за подобрение, за да се избегнат забавяния в изпълнението на проекта

Като независим консултант ние предоставяме безценна помощ за вашия проект като гарантираме, че няма конфликт на интереси с партньори-участници в областта на инженеринг, финансиране и строителство (EPC), инженеринг, финансиране, строителство и управление (EPCM), доставчици или спонсори на проекта.

Нашият отдаден екип по управлението на проекти ви предоставя цялостни услуги и съвети за целия срок на ваши япроект. Обадете се още днес на нашия екип по проектно финансиране, за да научите повече.