Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Контрол на доставките от SGS – поддържат изпълнението на вашия проект точно по график и гарантират работата на доставчиците на услуги.

С безброй доставчици на услуги, които участват във вашата верига от доставки, да поддържате изпълнението на проекта по график е предизвикателство. Закъснялата доставка на материали, продукти или оборудване пречи на вашия проект да бъде завършен навреме и в рамките на бюджета. Нашите услуги по контрол на доставките поддържат изпълнението на вашия проект стриктно по график и гарантират работата на вашите доставчици на услуги.

Защо да използвате услуги по контрол на доставките от SGS?

Нашите опитни специалисти ви предлагат опита, професионализма, знанията и дипломацията, необходими да се гарантира навременното изпълнение на вашия проект. Ние получаваме и препотвърждаваме обещанията за изпълнение на поръчките от вашите доставчици на услуги. Освен това, подробно проучваме всички аспекти на тяхното планиране, за да гарантираме, че изпълняват договорните си задължения и доставят поръчките навреме.

Нашите услуги по контрол на доставките обхващат всяка фаза на вашия производствен процес, като ви дават възможност:

 • да имате актуална информация за вашия проект с периодични доклади за положението, изработени така, че да отговарят на вашите конкретни нужди
 • да идентифицирате сфери, в които може да има потенциално забавяне. ако има забавяния, ние прилагаме бързи контра мерки, за да ви помогнем да избегнете допълнителни отлагания
 • да гарантирате, че материалите и оборудването се доставят навреме и са според договорените условия за доставка

Първокласни услуги по контрол на доставките от надежден световен лидер

Като водещ доставчик на услуги по контрол на доставките, нашият доказан авторитет се основава на много години опит в обслужването на клиенти във всички индустрии. Нашата уникална световна мрежа ни дава възможност да правим оценка на търговците и на техните производствени планове за вас – във всяка част на света, за няколко дни или даже часове.

Нашите услуги по контрол на доставките включват:

 • координиране на експедицията с всички доставчици на услуги
 • мониторинг на експедирането на материали
 • посещения на място при експедирането
 • Услуги по контрол на доставките на място и по документи (в офиса)
 • инспекции
 • препоръки за необходими мерки
 • доклади
 • оценка на положението на цялостния ви проект
 • мониторинг на доставчиците

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги по контрол на доставките могат да ви помогнат да поддържате изпълнението на проекта по график и да ви гарантират изпълнението на поръчките от доставчиците на услуги.