Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Управление на проекти за спазване на нормативната уредба в Русия от SGS – постига цялостно съответствие с нормативната уредба за вашия инвестиционен проект бързо и рентабилно.

Когато се стигне до изпълнение на вашия инвестиционен проект в Русия, вие трябва да спазите едни доста сложни разпоредби. Като резултат от тази сложност, постигането на съответствие на вашите проектни документи и оборудване може да се окаже процес, който отнема много време и средства.

Нашето управление на проекти за спазване на нормативната уредба ви помага да попълните и подадете съответните нормативни документи, за да гарантира, че проектът ви е постигнал цялостно съответствие бързо и рентабилно.

Защо да изберете управление на проекти за спазване на нормативната уредба от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да намалите ненужното писане на документи, както и разходите за изясняване на минималните законови изисквания нужни за постигане на съответствие на проекта
 • да подготвите вашата проектна програма, включително и да съставите реалистични графици за получаване на всички разрешителни и сертификати
 • да намалите до минимум общия брой на нужните ви в рамките на инвестиционния проект разрешения, сертификати и други одобрения.
 • навреме да попълните и подадете съответните нормативни документи
 • навреме да получите нужното проектно оборудване и то да е в съответствие с техническите спецификации

ресурсите, експертните знания и опита нужен за ефективен проектен контрол за спазване на нормативната уредба в Русия

Като водещата световна компания за сертифициране, ние предлагаме ненадминат опит в руските изисквания за съответствие с нормативната уредба. Като сертифициращ орган, акредитиран от Росакредитация (Федералната служба по акредитация на Руската федерация) за верификация на съответствието на продуктите, ние сме уникално позиционирани и можем да ви осигурим необходимите ресурси и експертни знания и умения, които да ви помогнат да получите одобренията, от които имате нужда за достъп до руските пазари.

Ние ви предлагаме:

 • Експертни знания и умения в областта на международните и руските стандарти –ние можем да ви помогнем бързо и ефективно да съгласувате двете системи
 • Уникален глобален обхват с офиси във всички големи страни – ние можем да управляваме сложни проекти, включващи няколко компании и страни, предлагайки обслужване на място и на местния език за вас, вашите клиенти, партньори и доставчици – навсякъде по света
 • Експертни съвети за спазване на нормативната уредба и управлението на проекти – ние можем да ви помогнем да избегнете потенциални забавяни, да ускорите процеса за сертификация в Русия и да оптимизирате вашите разходи
 • Актуални познания по нормативните изисквания и процедури в Русия – така че да сте изпълнили най-новите промени
 • Световна репутация за почтеност, прозрачност и безпристрастност - ето защо ние сме предпочитани от клиенти по цял свят, които търсят надежден акредитиран сертифициращ орган за спазване на нормативната уредба и управление на проектите

Нашето управление на проекти за спазване на нормативната уредба обхваща:

 • консултантски услуги и съвети
 • оценка за нуждите от метрологично съответствие
 • одити, потвърждаване на проекти, проверки и тестване на продукти 
 • Издаване на сертификати и помощ за получаване на разрешения

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашето управление на проекти за спазване на нормативната уредба може да ви помогне да постигнете цялостно съответствие с нормативната уредба за вашия инвестиционен проект възможно най-бързо и рентабилно.