Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по спазване на регулаторните изисквания от SGS – помага ви да получите разрешенията, от които се нуждаете за изпълнение на вашите индустриални проекти в Русия.

Преди да можете да започнете индустриален проект в Русия, например строителство на заводи или на производствени съоръжения, вие трябва да получите редица одобрения за проектантски, строителни и други технически дейности. В резултат на това, вашият проект може да се нуждае от различни комбинации от разрешения, сертификати, лицензи и други одобрения, преди да можете да пуснете в експлоатация вашия промишлен обект.

Получаването на разрешенията, които ви трябват за изпълнение на вашия проект, може да е сложно, да изисква координиране с различни национални и местни органи. Например, за голям инвестиционен проект може да се изискват до 500 разрешителни документи.

Нашите услуги по спазване на регулаторните изисквания ви помагат да се справите със сложността, като гарантират получаването на необходимите ви разрешения за изпълнение на вашите индустриални проекти в Русия.

В качеството си на водеща в света компания в сферата на инспекциите, верификацията, сертифицирането и изпитването, ние ви предлагаме ненадминат опит в руските стандарти. В резултат на това, ние можем да ви помогнем да преодолеете пречките за един по-лесен и по-сигурен подход за изпълнение на вашия проект.

Нашите услуги по спазване на регулаторните изисквания за индустриални проекти в Русия включват:

  • консултантски услуги по спазване на метрологичните наредби – за да ви помогнем да разберете как да постигнете съответствие с метрологичните наредби по възможно най-рентабилния начин 
  • управление на съответствието на проекти с регулаторните изисквания – за да ви помогнем бързо и надеждно да постигнете цялостно съответствие с регулаторните изисквания за вашия инвестиционен проект, бързо и по икономически ефективен начин

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги по съответствие с регулаторните изисквания могат да ви помогнат да осъществите вашите индустриални проекти в Русия.