Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Наблюдение на структурното състояние (НСС) от SGS — удължете експлоатационния срок на критичните си активи, като ги наблюдавате от разстояние в реално време.

Критичните активи – като например мостове, кранове и строителни конструкции – с времето остаряват и започват да деградират. Незабелязано могат да се образуват дефекти, като например пукнатини, които с течение на времето да се влошават. Докато дефектите бъдат открити с помощта на конвенционални методи за визуална инспекция и изпитване без разрушаване, може да стане твърде късно, за да се предотврати повреда на активите.

Предлагаме решение за НСС, базирано на сензори, което осигурява непрекъснато наблюдение на състоянието на вашите критични активи в реално време. То ви позволява да откривате дефекти и да взимате съответни мерки, преди те да окажат сериозно въдействие върху вашата дейност или финанси.

Защитете активите си с непрекъснатото денонощно наблюдение, базирано на сензори, в реално време

Нашето дистанционно решение, базирано на сензори, заменя денонощната работа на място на инспектор по изпитване без разрушаване, като изключва добавената стойност на човешката интервенция. То използва готовата система Интернет на нещата (IoT), за да оценява непрекъснато дефектите, на базата на стандарти за изпитване без разрушаване. Като ви дава възможност да реагирате при появата на дефекти, преди те да станат катастрофални, нашето решение намалява риска от повреда на активите.

Непрекъснатото дистанционно наблюдение на структурното състояние ви помага да сведете до минимум принудителния престой и да намалите разходите за поддръжка за целия експлоатационен срок на активите. Можем да ви предоставим анализ на основните причини за появата на дефекта чрез наблюдение на неговото развитие, като едновременно проследяваме параметри като температура и локално ускорение. Това ви позволява да планирате превантивна поддръжка и ви помага при вземането на оперативни и финансови решения.

Намалете риска с нашия процес от пет стъпки

Инфографика AIMSight на SGS

Защо да изберете SGS?

Ние сме водещ доставчик на услуги по управление на интегритета на активите в световен мащаб, с репутация за отлични постижения при услугите, свързани с изпитване без разрушаване. Имаме необходимите познания и опит, които да ви помогнат да защитите инвестициите си.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашата услуга, свързана с наблюдение на структурното състояние.