Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за сертифициране на подемни и асансьорни съоръжения от SGS – получете сертификацията, която ви е нужна за гарантиране на безопасност, работа и цялостност на вашите подемни и асансьорни съоръжения.

Важна част от достъп до пазара е да гарантирате, че вашите подемни механизми съответстват на изискванията за безопасност и регулаторните такива на държавата, в която работите. Нашите услуги за сертифициране на подемни и асансьорни съоръжения ви помагат да получите сертификацията, която ви е нужна за гарантиране на безопасността, работа и цялостността на вашите подемни съоръжения.

Защо да използвате услугите за сертификация на подемните и асансьорни съоръжения от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • да гарантирате безопасността, работата и целостта на вашите асансьорни съоръжения и техните компоненти
  • да постигнете нужната сертификация на подемните съоръжения в държавата, в която работите и да гарантирате съответствие с всички приложими регулаторни изисквания и стандарти за безопасност
  • да гарантирате, че вашите подемни съоръжения и компонентите им са редовно проверявани, тествани и инспектирани когато трябва и в съответствие със стандарти като одит за съответствие с Европейската директива за асансьорите
  • да удостоверите, че проектът на вашите асансьорни механизми според международните проектни правила

Надеждни услуги за сертифициране на асансьорни и подемни съоръжения от световен лидер-доставчик на услуги

Като компания световен лидер в проверката, изпитването, верификацията и сертифицирането, ние сме акредитирани да предоставяме оценки за съответствие и сертифициране на асансьори в много страни, включително и на одит за съответствие с Европейската директива за асансьорите.

Нашият уникален световен обхват и квалифицирани инспектори ви предлагат несравним опит, нужен за разбиране на правните и регулаторни изисквания, на които вашите асансьорни съоръжения трябва да спазват по целия свят. Освен това, ние знаем точно кога и как вашите асансьорни съоръжения трябва да се проверяват, за да продължат да съответстват.

Нашите услуги за сертификация на за асансьорни и подемни съоръжения включват:

  • Верификация на проекта: оценяване на проекта, чертежите и спецификации спрямо приложимите правила, стандарти, спецификация за покупка и задължителни изисквания
  • Типово одобрение на асансьорните механизми: изпитване и проверки спрямо спецификации, правила, директиви и промишлени стандарти на вашите асансьорни съоръжения и техните компоненти
  • Проверки и одити на асансьорни съоръжения: цялостна проверка на механични, конструктивни, електрически системи и системи за безопасност, включително телени въжета и вериги
  • Изпитване на асансьорни механизми: независимо освидетелстване на експлоатационните тестове на оборудването, за да се гарантира изпълнението на стойностите за експлоатация

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги за сертифициране на подемни и асансьорни съоръжения, от които имате нужда, за да гарантирате безопасността, работа и цялостността на вашите подемни съоръжения.