Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Проверка на кранове, подемни и повдигащи машини от SGS – гарантира безопасността и надеждността на вашите машини и съответствието им с изискванията по закон.

Независимо дали притежавате или работите с кранове, подемни или повдигащи машини, вие трябва да гарантирате, че те са безопасни и в съответствие с изискванията по закон. Ето къде може да ви помогне нашата проверка на крановете, подемните и повдигащи машини

Защо да използвате проверката на кранове, подемни и повдигащи машини от SGS?

Ние сме компания световен лидер в услугите за проверка, изпитване, удостоверяване и лицензиране на всички видове кранове, подемни и повдигащи машини. Това означава, че можем да ви предложим несравними знания, опит и оборудване за провеждане на професионална задължителна и доброволна проверка за:

 • Транспортни съоръжения за материали: включително кранове, дерик-кранове, мотокари, автокранове, шегели, куки, подемни платформи и телескопични товарачи
 • Транспортни съоръжения за персонал: асансьори, ескалатори, ски лифт, кабинков лифт и подвижни издигащи се работни платформи

Нашата проверка на кранове, подемни и повдигащи машини може да ви помогне:

 • да отговорите на всички изисквания по съответните наредби с независима проверка, извършвана в съответствие с всички приложими наредби, стандарти и инженерни практики
 • да гарантирате безопасни и правилни възможности и условия за работа на вашия кран или подемно и повдигащо оборудване
 • да поддържате възможностите и наличността на вашето оборудване
 • да се увеличи до максимум активния режим на работа и планираните престои за намаляване на въздействието им върху експлоатацията

Надеждна проверка на кранове, подемни и повдигащи машини от водещ доставчик на услуги

Като водещ доставчик на услуги, ние сме акредитирани да извършваме оценки на съответствието, както и на задължителни и доброволни инспекции на кранове, подемни и повдигащи съоръжения по целия свят. Освен това, ние можем да предоставим обучение за оператори на кранове и повдигащи платформи в съответствие с местните и международни стандарти.

Нашите услуги за проверка на кранове, подемни и повдигащи машини включват:

 • проверяване на спирачки, съединители, ролкови блокове и механизми за стоманените въжета
 • проучвания на проекта и преглед на изчисленията
 • изпитване на динамично и статично натоварване
 • проверка на всички носещи конструктивни звена, включително ролки
 • проверяване на трегерите, парапетите и колоните на мостовите кранове за гарантиране на структурната цялост
 • проучвания за напречни оси и подпорно разстояние в портален кран
 • безразрушителен контрол на товарните куки за пукнатини и визуални проверки за деформации
 • експлоатационни тестове, за да се гарантира, че вашето звено работи правилно
 • периодични проверки и проверка преди използването на механични, структурни, електрически системни и системи за безопасност, както и на стоманените въжета и вериги
 • повторни проверки на всички съоръжения за безопасност
 • оценки на спазването на нормативните уредби
 • оценка на оставащия експлоатационен живот
 • надзор на ремонтите

Свържете се още днес с нас и разберете как нашата проверка на кранове, подемни и повдигащи машини може да гарантира безопасност, надеждност и съответствие със задължителните изисквания.