Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Строителен надзор и оценка на съответствието от SGS – помагаме ви да спазите националните и местните строителни наредби.

Където и да се намира строителния ви проект, вие трябва да спазвате националните и местни строителни наредби. Нашият строителен надзор и услуги за сертификация правят оценка на вашия проект за съответствие със специфичните изисквания на държавата, в която работите. Освен това, можем да ви помогнем да получите изискваното по закон строително разрешение, който ви е нужен като доказателство за съответствието на вашия строителен проект.

Защо да използвате строителен надзор и услуги за сертификация от SGS?

Ние ви предлагаме нямащ равен на себе си опит, който обхваща всички аспекти на строителството. В резултат на това ние разполагаме с умения, които са ви нужни за цялостна оценка, надзор и контрол на всички ваши строителни проекти – независимо от обема и местоположението.

Нашият строителен надзор и услуги за ОС могат да ви помогнат:

 • да гарантирате, че вашият строителен проект отговаря на изискванията за конструкция, безопасност, противопожарна охрана, енергоспестяване и достъпност на страната, в която работите
 • да гарантирате съответствие със задължителните строителни наредби и стандарти, както и да получите законно разрешение за строителство/ползване
 • да намалите техническите рискове и да предотвратите конструктивни грешки с помощта на нашите технически експерти
 • да контролирате бюджета и да спазвате графика на строителния проект с цялостен надзор на всеки етап от вашия проект

Водещ доставчик на услуги в строителния контрол и сертификацията по целия свят

Като водещ доставчик на услуги, ние ви предоставяме нямащ равен на себе си опит в строителния контрол и сертификацията. Ето защо, ние сме първият избор на обществените институции, частните инвеститори, собствениците на недвижими имоти, застрахователите и строителните компании, на които им е нужна помощ за строителни обекти по целия свят.

Нашите услуги в строителния надзор и сертификацията включват:

 • въвеждане в експлоатация
 • Оценка за съответствие
 • строителен надзор и технически контрол по време на строителството
 • удостоверяване на съответствие с проекта на вашите строителни планове
 • сертифициране за енергийна ефективност
 • управление на здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
 • инспекция на съществуващи сгради
 • управление на техническата поддръжка
 • инспекции за осигуряване и контрол на качеството
 • анализ на пълнота на вашия строителен проект

Свържете се с нас, за да разберете как нашите строителен надзор и услуги за сертификация могат да ви помогнат да спазите националните и местни строителни наредби.